Giấy đăng kí kết hôn!
Họ Tên Chồng*

Phải nằm trong khoảng từ 4 đến 30 ký tự.

Ngày Sinh Của Chồng*
Phải nằm trong khoảng từ 10 đến 10 ký tự.

Họ Tên Vợ *

Phải nằm trong khoảng từ 4 đến 30

Ngày Sinh Của Vợ*

Phải nằm trong khoảng từ 10 đến 10 ký tự.

Nơi cư trú/tạm trú của chồng*

Phải nằm trong khoảng từ 3 đến 30 ký tự.

Nơi cư trú/tạm trú của vợ*

Phải nằm trong khoảng từ 3 đến 30 ký tự

CMND của chồng*

Nhập số trong khoảng từ 9 đến 9.

CMND của vợ*

Nhập số trong khoảng từ 9 đến 9.

Chữ ký của chồng*

Phải nằm trong khoảng từ 7 đến15ký tự.

Chữ ký của vợ*

Phải nằm trong khoảng từ 7 đến 15 ký tự.

Chữ kí sử dụng kiểu gõ VNI!

Danh mục chính:
_Trang chủ
_TẠO THIỆP - QUÀ TẶNG
_Trắc Nghiệm - Bói 0nline
_Truyện
_TIỆN ÍCH
_Thủ Thuật
_Tin nhắn Xếp Hình
««««kusdinks.wapsite.me«««
Phụ trách chuyên mục :
Nguyễn Đức Đình

Liên hệ hỗ trợ :